Questionnaire for translators

PLEASE FILL IN OUR QUESTIONNAIRE

Questionnaire

Please wait ...
Personal information
Personal information
First name:
Last name:
Permanent address:
Street:
City:
Postal code:
Country:
Correspondence address:
Street:
City:
Postal code:
Country:
Home tel.:
Mobile tel.:
Fax:
E-mail Addrress:
Internet communicator:
WWW page:

Translation
1. 2. 3.
Languages From language:

Into language:
From language:

Into language:
From language:

Into language:
Types of translations Translation
Certified
Simultaneous
Consecutive
Translation
Certified
Simultaneous
Consecutive
Translation
Certified
Simultaneous
Consecutive
Translation subjects
Please tick those subject fields in which you are most competent (in other words often translated, related to education, interest etc.)
Building
Finance
Information systems
Marketing
Medical
Automotive
Natural science (which?):


Humanities
Industry and techniques
Legal
Literary texts
Telecommunication
Insurance
European Union
Institutional
Other
Building
Finance
Information systems
Marketing
Medical
Automotive
Natural science (which?):


Humanities
Industry and techniques
Legal
Literary texts
Telecommunication
Insurance
European Union
Institutional
Other
Building
Finance
Information systems
Marketing
Medical
Automotive
Natural science (which?):


Humanities
Industry and techniques
Legal
Literary texts
Telecommunication
Insurance
European Union
Institutional
Other
Proofreading
Preferred fields
Summary of experience to date:
Types of translations realized, languages, subjects, number of pages / hours.
Please give net prices for VAT invoices, gross for contract of mandate.
Price for one page
Standard for 1800 characters with spaces
Euro Euro Euro
Price for one page of proofreading
Of ready made text for 1800 characters with spaces
Euro Euro Euro
Certified (sworn) tranlation
for 1125 characters
Euro Euro Euro
Only certifying of translation
certified for 1125 characters
Euro Euro Euro
Simultaneous interpreting
for 1 hour
Euro Euro Euro
Consecutive interpreting
for 1 hour
Euro Euro Euro
Max. daily number of pages str. str. str.
Knowledge of languages
Native language 1a:
Native language 1b:
Language 2:
Language 3:
Type of occupation Main occupation Additional occupation
Cooperation with other translation offices and other companies. Please give us the name of companies and the period of cooperation.
Knowledge of operating systems MS Word MS Excel MS Power Point MS Access
Other(which?):
CAT tools Trados Wordfast
Other(which?):
In case of more language combinations, please fill in a copy of the table about translations.
Payment
Method of payment VAT Invoice
Bill
Contract of mandate
Education
Education
Please specify the name of your school, your profile and specialization
Languages college
Graduate studies
Doctorate studies
School for translators
Year of becoming a Certified Translator
Other information
Achievements, finished courses, adherence to an organization for translators etc.
Where do you know the language from
Permanent internet connection Yes No
Please send us your CV and if possible, your references.
Clause
Clause for the protection of private data:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i przechowywania moich danych dla celów przyszłej współpracy z Biurem Tłumaczeń Specjalistycznych BALAJCZA zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych - Dz. U. nr 133 poz. 833.

Data publikacji: 2015-04-07 06:50:53

 

12 YEARS

MARKET EXPERIENCE

 

1800

SATISFIED CLIENTS

 

over 2 500 000

PAGES TRANSLATED YEARLY

 

over 250

LANGUAGE PAIRS

1500

EXPERIENCED TRANSLATORS


400

SWORN TRANSLATORS

300

NATIVE TRANSLATORS

150

CORRECTORS


over 10 000

CONFERENCE PARTICIPANTS SERVED

70

TEACHERS

40

NATIVE TEACHERS


over 300

WRITTEN REFERENCES

________________________________________________________________________________________________________

Firma BALAJCZA sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich i jest beneficjentem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III ”Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3  Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”.