2021.04.27_Warsztaty / Workshop / Atelier

„Jak projektować ciekawe newslettery i oferty, które zachęcą Twoich klientów do interakcji?”

Zaproszenie po polsku >>>

"How to design interesting newsletters and offers that will encourage your clients to interact"

Invitation in English >>>

« Comment créer des lettres d'information et des offres attirantes qui inciteront vos clients à interagir ? »

Invitation en français >>>

„Hogyan tervezzünk érdekes hírleveleket és ajánlatokat, amelyek az ügyfeleket interakcióra ösztönzik?”

Meghívó magyar nyelven >>>

Data publikacji: 2021-04-14 00:00:00

 

12 YEARS

MARKET EXPERIENCE

 

1800

SATISFIED CLIENTS

 

over 2 500 000

PAGES TRANSLATED YEARLY

 

over 250

LANGUAGE PAIRS

1500

EXPERIENCED TRANSLATORS


400

SWORN TRANSLATORS

300

NATIVE TRANSLATORS

150

CORRECTORS


over 10 000

CONFERENCE PARTICIPANTS SERVED

70

TEACHERS

40

NATIVE TEACHERS


over 300

WRITTEN REFERENCES

________________________________________________________________________________________________________

Firma BALAJCZA sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich i jest beneficjentem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III ”Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3  Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”.