We are looking for

We invite to cooperate with us teachers, who have a large expertise in running specialized language courses.

At the moment we are looking for, with the possibility of conducting classes at the client (all of Poland):

Language courses

Teacher of English language specialisations: business, legal, IT
Teacher of French language specialisations: business, legal, IT
Teacher of German language specialisations: business, legal, IT
Teacher of Spanish language specialisations: business, legal, IT

 

We invite you to work for us!

Data publikacji: 2020-03-17 00:00:00

 

12 YEARS

MARKET EXPERIENCE

 

1800

SATISFIED CLIENTS

 

over 2 500 000

PAGES TRANSLATED YEARLY

 

over 250

LANGUAGE PAIRS

1500

EXPERIENCED TRANSLATORS


400

SWORN TRANSLATORS

300

NATIVE TRANSLATORS

150

CORRECTORS


over 10 000

CONFERENCE PARTICIPANTS SERVED

70

TEACHERS

40

NATIVE TEACHERS


over 300

WRITTEN REFERENCES

________________________________________________________________________________________________________

Firma BALAJCZA sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich i jest beneficjentem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III ”Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3  Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”.